• 218 Elephant Road Sahara Tropical Center, 6th Floor Dhaka,Bangladesh

(+88)0176-507-5960,(+88)0171-506-4254

Md. Haider Ali

19, Moneshar Road

Hazaribag, Dhaka.


Md. Bayzeet

155/8 West Kafrul Mollapara

Boubazar, Dhaka


Shakil

4/2,4/3, Bakshbazar Lane Dhaka.


Delowar Hossain

Sopnopuri, Dinajpur.


Belayet Khan

Jhikatala, Dhaka.


Tarikul Alom Chowdhury

Shamoli Blossom, Ring Road

Shamoli, Dhaka.


Hazi Sarowardi

Lalbag, Dhaka.


Maklasur Rahman

Fulbaria, Savar.


Faruqe Chowdhury

Mollar Hat, Kunda Union

South Karanigonj, Dhaka.


Hazi Mohammad Ilias

31/1, Kalabag Thana

Bhuter Gali, Dhaka.


Shamsher Ali

Road No. -1, Block -F

House No. – 119, Flat No. B1


Jesmin

South Khan, Nadda Para

Muktar Badi, Askona Airport,

Dhaka.


Sariful Islam

722, New Askona, Uttara, Dhaka.

Kazi Aminul Islam Tapon

Road No.- 02, Block-B


Eastern Housing, Pollobi, Dhaka

Mamotaz Shirin

Road No. 03, House No. 13

Flat No. 2/B, Dhanmondi, Dhaka–1205.


Sultana Razia

Janata Housing, 2 No. Gate Jalil Tower

Mirpur-1, Dhaka.


Bilkis

Block -G, Road No. -12

House No. 12/B, Basundhara Residential Area

Basundhara, Dhaka


Iqbal Chowdhury

Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka.


Masud

Humayun Road, Mohammadpur

Dhaka.


Kazi Islam

Malibag, Railgate.


Abdus Salam

Nayamati, Pagla, Narayangong, Dhaka.


Jagson Colorcheam Limited


Nasrin Agriculture Industries Limited.